KOL 旅遊達人計劃.002.jpeg

KOL係一種搵錢嘅個人生意,可以全職做又可以業餘做,最緊要喺有平台!人人都可以成為「MAGPLAYS KOL娛樂旅遊達人」,賺取每篇文章高達$1,000嘅報酬,受贊助商聘請,免費請你試玩試食,仲有錢收!

KOL 旅遊達人計劃.006.jpeg

KOL適合任何階層人仕參加,只要你鍾意嘆世界去旅行,將自己的旅遊心得通過KOL平台分享,MAGPLAYS會幫助你成為一位KOL。

成為KOL以後,你將會獲得定期舉辦的活動邀請,將澳門好食好好去處做專題報道。出色的KOL更會收到贊助商聘請,賺取更多收入!

KOL成功刊登內容後的首7天內,只需要達到10,000點擊量,你就有獲得奬金的資格,每10,000點擊量就奬勵$100,上限為$1000。

*以上點擊量指的是「不重覆用戶的點擊量」


分享旅遊心得,娛樂體驗 !

將文字內容,相片或影片提交給MAGPLAYS,審批成功後就可以刊登到MAGPLAYS KOL平台。

你感興趣的活動 (可多選) *