top of page

#關你辣事 - 【人氣咖喱腩大比拼】

今期#關你辣事 - 【人氣咖喱腩大比拼】

忽必烈就同大家以身試辣,試下澳門街三間人氣咖喱牛腩粉

--------------------------------

疊記

本身嘅辣唔夠刺激,忽必烈決定要將另外叫嘅辣油倒埋落去

另外再加辣都話唔辣喎,仲話可以飲埋啲湯添呀!

忽必烈話呢間嘅咖哩淨係辣舌唔辣喉嚨,唔知大家食唔食到呢?

辣指數係:5/10

--------------------------------

咖哩英

睇落已經覺得比上一碗辣,啲辣油係紅色㗎!

而且呢個辣有麻辣嘅感覺,

咀唇同喉嚨即刻有feel。

辣指數係:8/10

--------------------------------

華記

印度咖哩色嘅咖哩牛腩河粉,

論湯底,忽必烈話呢間最好味,因為咖哩味最香,但係最唔辣。

辣指數係:4/10

--------------------------------

至於邊間最好味,小編就留比大家自己去試啦!

食店資料

疊記

地址: 澳門澳門士多鳥拜斯大馬路25號 澳門士多鳥拜斯大馬路25號

電話:+853 2852 2419

--------------------------------

咖哩英

地址: 澳門順成街14A-14B號添寶大廈地下

電話: +853 28595923

--------------------------------

華記

地址:新橋(三盞燈/白鴿巢)義字街51號A地下

​電話:+853 2821 1133

bottom of page