top of page
Anchor 1

菠蘿焗飯:中午搵食難?外賣試焗飯

凌少又同大家開箱試食啦!今次仲有朋友仔小新陪佢添,可惜一嚟就比小新笑佢老餅,唔識用手機APP落單。點都好,試食先係重點。今次叫咗●菠蘿焗飯●嘅飯同湯:美式黑椒牛扒焗飯、黃金菠蘿雞濃情焗飯、野菌奶香濃湯。凌少同小新即時評價,講出抵讚之處同要改善嘅地方,不妨話你知,凌少仲係片入面展示點謂之「真男人嘅飲法」,想知佢地講咗啲咩,又想學做真男人?更係要睇片啦!

店舖資料:
菠蘿焗飯
電話:2825 9201

bottom of page